ISLAMAS - mano gyvenimas 

 

Atraskite ISLAMĄ 

5 tikėjimo pagrindai 

 Allacho pranašai 

Šv. KORANAS 

WUDU 

SALAT

HADŽAS 

ZAKATAS 

 Angelai 

Sufizmas 

Šariato teisė 

Moters teisės 

Nėštumo nutraukimas 

Gimus kūdikiui 

Mirus musulmonui 

Berniukų vardai 

Mergaičių vardai 

 

 

 

  Kodėl Islamas draudžia kiaulieną

  Kodėl Islamas draudžia alkoholį

  ISLAMAS - Jūsų prigimtinė teisė

  Kalifų pamokymai

  MOHAMEDAS

  Ištraukos iš hadisų

  Islamas apie JĖZŲ

  Islamas apie terorizmą

  Islamas apie sapnus

  Korano skaitymas 

  Allacho stebuklai

  Šv. Korano stebuklai

  Suniitai ir Šiitai

  Islamas Lietuvoje

  Islamiškos studijos

  Jūsų atsiliepimai

  Svečių knyga

 

 

Nuoširdžiausi sveikinimai Šv.Ramadano proga. Daug Jums meilės, lai blogis neaplanko Jūsų namų, lai širdyje viešpatauja ramybė ir dvasinė palaima!

Viso ko geriausio!

 As salamu aleikum, mieli broliai ir seserys musulmonai, bei svetainės svečiai. Maloniai kviečiame Jus apsilankyti mūsų svetainėje   www.islamas.lt   Dėkojame Allahui už mums suteiktą stiprybę ir prašome jo pagalbos tolesnėje veikloje. Mielieji, jei turite naudingos medžiagos ir norite pasidalinti ja su visais, prašome Jus siųsti mums e-mailu islam@mail.lt Tegul Allahas Jums atlygina.

 

 

Šiuo metu Jūs galite rasti informacijos apie Islamą šiais adresais:

www.islamas.8k.com (mūsų senasis puslapis)

www.geocities.com/islamospindulys/index.html

www.islamas.lt Jau veikianti mūsų svetainė!!!

http://www.gaumina.lt/totoriai/

http://www.sufi-mystic.f2s.com (puslapis skirtas Sufizmui).

http://www.geocities.com/wonderfulworld.geo/

http://www.spauda.lt/mitai/islamas/hadith1.htm (40 an-Navavi hadisų)

http://www.spauda.lt/mitai/islamas/mahomet.htm

 

"Siekite žinių. Jų dėka sugebėsite atskirti gėrį nuo blogio; jos nušvies jums kelią į Rojų; jos bus jūsų draugas dykumoje ar bet kada, kai būsite vienišas, ar draugų apleistas; jos teikia džiaugsmą ir laimę, bei paguodą nelaimėje; jūsų žinios - jūsų papuošalas draugų tarpe, ir jūsų ginklas užpuolus priešams". Pranašas Mohammad

"Įsimylėjėlio maistas yra jo meilė Dievui, visi kiti žmonės jo akyse yra neverti nė pupelės". Islamo sufijus Rumis.

"Visi mes esame liūtai, tačiau tik išoriškai. Mes linkstame papūtus net mažiausiam vėjeliui". Islamo sufijus Rumis.

"Visos jūsų kančios kyla iš troškimo turėti tą, ko negalite. Kuomet šio troškimo atsikratysite, jūsų kančios išnyks". Islamo sufijus Rumis.

"Kantrybės ženklas- yra atsisakyti skundų, slėpti sunkumus ir nusivylimą." Abdulla Haraz

"Teismo Dieną pirmas klausimas bus apie tikėjimą, antras apie maldą." Imam Rabani

"Devynias dešimtąsias sielos pusiausviros sudaro tylėjimas." Omar Ibn Chatab

"Jei pas žmogų žodžių daugiau negu darbų, jo protas netvarkoje." Abdulla Aansari

"Patys niekingiausi žmonės yra tie, kurie prisidengę religija ieško sau naudos." Abdulla Ibn Mobarak

"Jaunystės kainą žino seneliai, užtektinumo kainą-vargšai, sveikatos kainą-sergantys, gyvenimo kainą-mirusieji." Hatim Esan

"Dorovingas charakteris žmogui daugiau reikalingas negu mokslas." Abdulla Ibn Manazil

"Mandagumas gesina pykčio ugnį, o irzlumas padidina ją." Ali

"Patariu jums susilaikyti nuo trijų dalykų: Pirmas nuo savo aistrų, siekių. Antras nuo kvailų draugų. Ir trečias nuo pasitenkinimo savimi." Wahab Ibn Monabih

"Neišvengs kančių tas, kuris sugebės įgauti religinį išsilavinimą ir neseks šia religija, kad Alahas būtų patenkintas juo." Molla Džami

"Gyvenimas tai trys dienos: Vakar, šiandien ir rytoj. Vakarykštė diena praėjo ar dagyvensim iki rytojaus neaišku, todėl vertinkime šiandieną." Hasan Basri

"Žmogus pripažinęs Visagalį Alahą, stengiasi nukreipti savo darbus vardan to, kad užsitarnauti Alaho pritarimą." Abdulla Havari

"Dievobaimingas musulmonas yra tas, kuris padeda žmonėms ir atneša jiems naudos." Ali

"Religijos mokslų tikslas yra padėti pasiekti žmogui laimę šiame ir sekančiame gyvenimuose." Abdul Hakim Avrazi

 

         

"O Dieve, priimk šią dovaną iš mūsų, nes Tu esi tas, kuris visa girdi, bei visa žino. Dieve, padaryk mus, bei mūsų palikuonis paklusnius Tavo valiai. Išmokyk mus tinkamai Tave garbinti, ir būk mums gailestingas, nes Tu esi tas, kuris užjaučia ir pasigaili."  

Šv.Koranas 2:128-129

 

                       52118